Ons werkgebied

ONZE BENADERING

Wanneer u ons benadert met een vraag of een probleem, zullen wij u, na de bestudering van de zaak, een zo goed mogelijke uitleg geven over de drie hoofdaspecten van elke klantvraag:

  • Welke mogelijke oplossingen zijn er voor mijn probleem?

  • Hoe verloopt de procedure?

  • Wat gaat dat kosten?

Dit eerste consult is in de meeste gevallen kostenloos. We zullen u een duidelijke offerte verstrekken om uw zaak te behandelen. Afhankelijk van de complexiteit en de inhoud zullen wij u een voorschot op het honorarium en de eventueel voorziene kosten vragen.

Wij garanderen u op elk moment een volledige terugkoppeling van de ontwikkeling in uw zaak, en zijn pas tevreden als het ook voor u duidelijk is welke stappen er zijn en worden genomen en wat u kunt verwachten.

Uiteraard zal uw dossier in alle gevallen vertrouwelijk worden behandeld, ook in Spanje geldt het beroepsgeheim voor advocaten.