UW HUIS VERHUREN

Het verhuren van uw Spaanse huis kan interessant zijn om financiële redenen, of als u uw huis (tijdelijk) niet zelf bewoont en dit niet leeg wilt laten staan. Er zijn echter wel wat overwegingen te maken voordat u uw huis aanbiedt op de huur-markt.

Neem een advocaat in de arm die voor u een huurovereenkomst opstelt. In principe is de Spaanse wet van toepassing op het verhuren van onroerend goed gelegen in Spanje. Het contract dient te zijn opgesteld in het Spaans, maar kan natuurlijk wel een vertaling bevatten. Het is niet mogelijk de Nederlandse wet van toepassing te laten zijn op de huurovereenkomst. De enige uitzondering op deze regel is wanneer het onroerend goed betreft waarvan de buitenlandse eigenaar zijn vaste verblijfplaats in het buitenland heeft en de huurder ook een buitenlander is, en er voor minder dan 6 maanden wordt gehuurd.

De Spaanse wet staat toe de woning te verhuren voor kortere of langere periode. Houdt er rekening mee dat, wanneer het contract gaat aflopen, u minimaal 15 dagen van te voren de huurder moet aanzeggen, indien u dit niet doet, wordt het contract automatisch verlengd, in principe voor eenzelfde periode. Wanneer u verhuurt voor een jaar, heeft de huurder het recht om een verlenging te vragen, tot een maximum van 5 jaar. U kunt dan de huurder niet uitzetten, tenzij u aantoont dat u de woning voor eigen gebruik én als hoofdresidentie nodig heeft.

Redenen om het contract legaal op te kunnen zeggen zijn:

het niet betalen van de huurcontractbreukgebruik van de woning voor doeleinden die niet contractueel zijn overeengekomen.

Het is aan te bevelen om uw aspirant-huurder te checken. Vraag om een bewijs van inkomen of loonstrookje. Alhoewel het niet betalen van de verschuldigde huur een reden is tot uitzetting, is dit eerder gezegd dan gedaan.

Ook een check op gedrag, of het vragen van een bewijs van goed gedrag, is geen slecht idee. Als een huurder illegale activiteiten begint in of vanuit uw woning, kunt u in grote problemen komen. Denk aan de illegale hennepkwekerijen in Nederland, alhoewel dit in Spanje niet echt veel voorkomt.

Maak een inventaris van de woning en fotografeer elke kamer en elke hoek van het huis. Voeg deze inventarislijst toe aan het contract.

Kijk uw verzekeringspolis en hypotheekvoorwaarden na op de consequenties van verhuur aan derden.

Normaal gesproken wordt een borgsom betaald van 1 maand huur, maar u mag eventueel meer vragen. U mag niet meer dan 1 maand huur in vooruitbetaling vragen.

Als u de woning voor langere tijd verhuurt, laat dan de water- en elektriciteitsrekeningen automatisch afschrijven van de rekening van de huurder.

Over de (vakantie)verhuur van uw woningbetaalt u in Spanje 19% belasting.

Het is van belang dat u een oogje in het zeil houdt. Wanneer u via een makelaar verhuurt, leg dan vast welke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden hij neemt. Als u een maandelijkse bijdrage betaalt aan de makelaar, mag u verwachten dat hij enige vorm van controle uitoefent. In alle andere gevallen is het aan te raden een contactpersoon te zoeken, een buurman of een kennis, die van tijd tot tijd langsgaat. U kunt eventueel contractueel vastleggen dat de woning periodiek wordt gecontroleerd door uw contactpersoon, bijv. elke 6 maanden. Ook zou u een klusjesman of tuinman kunnen aanstellen, die naast zijn werkzaamheden u verslag kan uitbrengen van de situatie. In geval van een conflict kunt u deze mensen bovendien gebruiken als getuigen.


8 views0 comments

Recent Posts

See All