UW HUIS IN SPANJE VERKOPEN

Wanneer u uw huis in Spanje wilt verkopen, zult u het in de meeste gevallen te koop zetten bij een makelaar. De makelaar zal u om een aantal documenten vragen die hij, volgens de wettelijke bepalingen, moet kunnen tonen aan een aspirant-koper.

U dient in bezit te zijn van de volgende documenten:

Beschrijving van het onroerend goed, adres, vloeroppervlakte, rechten die op het onroerend goed rusten (bijv. recht van overpad);De vraagprijs;Een Nota Simple: een uittreksel uit het Onroerend Goed Register, waaruit blijkt dat u de eigenaar bent en of er al dan niet schulden en lasten rusten op het onroerend goed (bijv. hypotheek, vruchtgebruik etc.) ;Laatst betaalde water- en electriciteitsrekeningen;Afschrift waaruit blijkt dat de onroerend goedbelasting is betaald;Energie Certificaat;Indien van toepassing: informatie over de Vereniging van Eigenaren;

In geval u een huis aanbiedt dat ná 2003 is gebouwd, kan de makelaar of de advocaat van de koper vragen om een Certificado de inexistencia de expediente sancionador, waaruit moet blijken dat er geen juridische procedures lopen tegen de bouw vanwege mogelijke bestemmingsplan problemen. Dit certificaat is verkrijgbaar bij de gemeente, tegen betaling van leges.

Ook zal de advocaat van de kopers vragen naar de “Licencia de Primera Ocupación” (woonvergunning) en alle (bouw)vergunningen die u in bezit hebt.

Als uw huis belast is met een hypotheek, zal deze eerst moeten worden verrekend en ingelost. Dit gebeurt d.m.v. een notariële akte, meestal  tegelijkertijd met het passeren van de verkoopakte. U moet regelen dat een vertegenwoordiger van uw bank aanwezig is om de akte te tekenen (en het geld in ontvangst te nemen).  

De verkoper betaalt inkomstenbelasting over de “winst” die hij maakt als gevolg van de verkoop van het onroerend goed. Deze belasting bedraagt 18% over het verschil tussen de in de oude en de nieuwe escritura vermelde prijs. Als u géén belastingresident bent in Spanje, zal de koper een voorschot van 3% over de verkoopprijs moeten betalen aan de Spaanse belastingdienst. In de regel zal de koper deze 3% in mindering brengen op de verkoopprijs. Dit is niet van toepassing als u belastingresident bent. U moet dit bij de notaris aantonen d.m.v. het overleggen van een document uitgegeven door de Belastingdienst (Agencia Tributaria). Als belastingresident kunt u vrijstelling krijgen van het betalen van deze inkomstenbelasting als u het geld investeert in ander onroerend goed in Spanje.


18 views0 comments

Recent Posts

See All