NIE NUMMER, RESIDENCIA, REGISTRATIE, PADRÓN ETC

Wanneer u in Spanje gaat wonen (permanent of tijdelijk), zult u er al snel achter komen dat u, ook als Europees burger, bepaalde administratieve documenten nodig hebt voor verblijf of werk. De verschillende benamingen en procedures kunnen verwarrend zijn als u nieuw bent in Spanje, hier een overzicht.

Alle burgers van de Europese Unie hebben recht op vrij wonen, werken en reizen binnen Spanje.

Wanneer u minder dan 3 maanden in Spanje blijft, heeft u geen andere documenten nodig dan alleen een geldig paspoort of Nationale Identiteitskaart. Wanneer u langer dan 3 maanden blijft, moet zich laten registreren als buitenlander in Spanje. U bent verplicht een Certificado  de Registro aan te vragen bij het Oficina de Extranjeros van de provincie waar u woont/verblijft. Deze kantoren vindt u o.a. in Almería, Granada, Murcia, Lorca en Baza. In iedere provincie kan de procedure op kleine punten verschillen, voor wat betreft het al dan niet werken op afspraak, de documenten die u moet overleggen etc.

U dient in elk geval 2 ondertekende aanvraagformulieren in te leveren. Dit formulier kan hier worden gedownload:

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/18-Certificado_residencia_comunitaria_FEB19.pdf

Vóórdat u het formulier inlevert moet u ook de bijbehorende leges betalen, deze moeten worden betaald bij een willekeurige bank door het invullen van een formulier. Dit fomulier kunt u hier downloaden: https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/ImpresoRellenar

U dient een afschrift van dit betalingsformulier te overleggen bij de aanvraag van het Certificado.

Ook moet u bewijzen van uw inkomsten overleggen, alsmede i het bezit zijn van een ziektenkostenverzekering die geldig is in Spanje, en vergelijkbaar is met de dekkingen van de Spaanse Seguridad Social. Alle documenten die u inlevert, moeten zijn vertaald naar het Spaanse door een beëdigd vertaler die geregistreerd is in Spanje.

Sommige kantoren vragen ook pasfoto’s en een bewijs van inschrijving in de gemeente (certificado de empadronamiento, zie verder).

Als u al een NIE nummer had, moet u het originele document (+ een kopie) meenemen.  Vanzelfsprekend moet u ook uw geldige paspoort (+ een kopie) meenemen.

In het algemeen geldt: neem altijd voldoende fotokopiën mee van al uw documenten, ter plaatse is men meestal niet bereid om een kopietje van uw paspoort etc. te maken en u wordt u weer buitengestuurd.

U ontvangt direct een groen kaartje als bewijs van uw inschrijving. In principe dient u dit altijd te kunnen tonen, maar het is géén identiteitsbewijs. Omdat in Spanje legitimatieplicht bestaat, zult daarom óók altijd uw paspoort bij zich moeten dragen.

Registratie is verplicht wanneer u langer dan 3 maanden achtereen in Spanje verblijft. Het niet registreren is in principe strafbaar, een geldboete kan worden opgelegd.

Residencia, of een verblijfsvergunning, of een vreemdelingenpasje bestaat in feite niet meer voor EU burgers sinds april 2007. De enige verplichting die u heeft is de voornoemde registratie. Wanneer u langer dan 5 jaar in Spanje hebt gewoond, verwerft u automatisch een permanente verblijfsstatus. Als u dit wilt, kunt u hiervoor een document aanvragen, maar dit is niet verplicht.

Een N.I.E. nummer (Número de Identificación de Extranjeros), is een uniek nummer voor buitenlanders in Spanje dat met name nodig is voor alle zaken waarbij u in contact komt met de overheid en/of belastingen (vergelijkbaar met het Nederlandse Burger Service Nummer). De eerste keer dat u als buitenlander hiermee wordt geconfronteerd, is meestal wanneer u van plan bent een huis te kopen in Spanje. Zodra de koop wordt geformaliseerd bij de notaris, heeft u een nummer nodig.

Een NIE nummer wordt aangevraagd bij dezelfde instantie die ook het registratie certificaat verstrekt. Houd er rekening mee dat u zich altijd persoonlijk moet melden, alleen in uitzonderingsgevallen kan een gemachtigd persoon dit voor u doen, uitsluitend met een notariële volmacht. Bij sommige kantoren krijgt u het nummer direkt, elders kan het tot 10 dagen of langer duren en zult u terug moeten om het document op te halen. Het is ook mogelijk het nummer aan te vragen via het Spaanse consulaat in uw eigen land.

U zult altijd moeten aangeven waarom u het NIE nummer nodig denkt te hebben, neem daarom bewijsmateriaal mee (koopcontract, huurcontract, arbeidscontract etc.).

Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload:

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/15-Formulario_NIE_y_certificados_FEB19.pdf

Vergeet niet om 2 exemplaren in te vullen en te ondertekenen. Neem uw originele geldige paspoort mee (+ een kopie).

De leges voor het N.I.E. nummer dienen vooraf te worden betaald bij de bank, met het formulier dat u hier kunt downloaden: :   https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/ImpresoRellenar

Empadronamiento of registratie in de padrón betekent het inschrijven in het bevolkingsregister bij de gemeente waar u gaat wonen/verblijven.  Ook als u niet permanent in Spanje gaat wonen en óók als u nog een adres heeft in Nederland, is het belangrijk om dit te doen. Eén van de redenen is dat de gemeente de lokale voorzieningen (dokters, ziekenhuizen, afvalophaaldienst, investeringen etc.) afstemt op het aantal inwoners. Voor inschrijving gaat u naar het gemeentehuis met een bewijs van uw adres (huur-of koopcontract of escritura). Vaak heeft u voor het aanvragen van bepaalde zaken of het inschrijven voor aktiviteiten een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig, in het Spaans heet dit: certificado de empadronamiento.

Als Europees burger heeft u geen werkvergunning nodig in Spanje. Om te kunnen werken is een NIE nummer voldoende en een registratie certificaat als u langer dan 3 maanden blijft.

Als u meer dan 168 dagen per jaar in Spanje woont, dient u ook belastingresident worden, d.w.z. u betaalt uw belastingen over uw gehele inkomen (wereldinkomen) in Spanje.  De belastingaangifte inkomstenbelasting gebeurt in Spanje in mei en juni.


2,460 views0 comments

Recent Posts

See All