ERFENIS IN SPANJEWanneer u als Nederlander goederen erft in Spanje (bijv. van uw overleden partner, ouders d andere familie), dient deze erfenis in principe in Spanje afgehandeld te worden. Wanneer iemand overlijdt, dient de familie allereerst na te gaan of er een testament was opgemaakt (in Nderland bij het Centraal Testamenten Regiser in Den Haag, in Spanje bij een equivalente instelling in Madrid. Er bestaat (nog) geen Internationaal of Europees registratiesysteem.

Als de erflater in Nederland woonde en aldaar overlijdt, zal de Nederlandse notaris de erfgenamen opsporen aan de hand van het testament en/of de wettelijke erfgenamen als er geen testament was. De Notaris maakt een Verklaring van Erfrecht op. Als er goederen in Spanje vererfd worden, dient de erfgenaam met deze Verklaring van erfrecht (vertaald door een beëdigd vertaler en met apostille van de rechtbank) zich te melden bij een Spaanse notaris, die dan de verdere afwikkeling in Spanje zal regelen. Wanneer de overledene in Spanje woonde en goederen nalaat in Spanje, kan de Verklaring van Erfrecht en de Akte van Verdeling direct door de Spaanse notaris worden opgemaakt. Houdt u er rekening mee dat alle goederen en rechten van een overleden persoon worden geblokkeerd totdat de erfbelasting in Spanje is betaald. Dat wil zeggen dat banktegoeden op naam van de overledene (of de helft van het tegoed als het om een gedeelde rekening gaat) niet meer opneembaar zijn. Goederen zoals een woning of een auto kunnen niet verkocht worden voordat de hele procedure is doorlopen.

De termijn voor het afwikkelen van de erfenis c.q.het betalen van de erfbelasting is in Spanje 6 maanden, bent u te laat, dan treden er boetepercentages in werking. De berekening van de hoogte van de erfbelasting is een tamelijk gecompliceerde zaak. Het bedrag dat aan de Belastingdienst dient te worden afgedragen is ondermeer afhankelijk van de familierelatie met de erflater,de aard van de goederen die worden nagelaten, en het vermogen van de erfgenaam. De berekening c.q. percentages kunnen per regio verschillen: iedere Comunidad Autónoma heeft zijn eigen regels op het gebied van erfbelasting.

Met de verklaring van de Belastingdienst dat er betaald is, kunnen de goederen op naam van de erfgenaam worden geregistreerd en de banktegoeden worden geopend. Wanneer u in Spanje erft, moet u meestal ook in Nederland erfbelasting betalen. Spanje en Nederland hebben geen verdrag dat dubbele betaling regelt. U kunt in Nederland een verzoek om vermindering van betaling indienen.

113 views0 comments

Recent Posts

See All