AANGIFTE DOEN

“Denunciar”  in het Spaans betekent aangifte doen bij de politie of een andere bevoegde autoriteit van een vermoedelijk strafbaar feit .

Als slachtoffer van bijv. diefstal, overval, bedreiging, aanranding etc.  kunt u aangifte doen, normaal gesproken bij de Guardia Civil. Ook als u niet zelf het slachtoffer bent, maar getuige of als u op de hoogte bent van een strafbaar feit, kunt u aangifte doen. 

U kunt mondeling of schriftelijk aangifte doen. Wanneer u naar de politie gaat, zal deze een rapport opstellen, dat u dient te ondertekenen. U moet zich identificeren, het is niet mogelijk anoniem aangifte te doen. U hoeft de aangevoerde feiten niet te bewijzen, maar het doen van een valse aangifte is strafbaar! Als u over bewijs beschikt, zoals een medische verklaring of getuigenverklaringen, kunt u deze bij de aangifte voegen.

Normaal gesproken onderzoekt de Guardia Civil de aangifte verder. Iedere aangifte wordt doorgestuurd naar de onderzoeksrechter –Juzgado de Instrucción- die beoordeelt of er werkelijk sprake is van een strafbaar feit. Is dit niet het geval, dan wordt de zaak gesponeerd. Al s er wel een strafbaar feit is gepleegd, maar de dader onmogelijk achterhaald kan worden, wordt de zaak aangehouden totdat er nieuwe feiten/aanwijzigingen opduiken.   In beide gevallen wordt u als slachtoffer/aangever niet op de hoogte gebracht! Wanneer u dus aangifte heeft gedaan en u hoort niets meer, zult u zelf bij de rechtbank moeten informeren. 

Wanneer er sprake is van een strafbaar feit, en de dader achterhaald kan worden, volgt een gerechtelijke procedure. Alleen wanneer u slachtoffer bent, wordt u verder geinformeerd en t.z.t. ter zitting geroepen.


4 views0 comments

Recent Posts

See All