Internationaal Privaatrecht

  • Internationale huwelijken
  • Scheidingszaken
  • Kinderontvoering
  • Adoptieprocedures
  • Testamenten
  • Internationale erfenissen
  • Internationale vorderingen en schadeclaims
  • Internationale contracten
  • Exequatur procedures