Burgelijk recht

 • Huwelijk, partnerschapsregistratie
 • Scheidingzaken, alimentatie
 • Zakelijke rechten
 • Erfdienstbaarheden
 • Burgelijke aansprakelijkheid, verkeersongevallen, verzekeringszaken
 • Schadeclaims
 • Vorderingen
 • Aan- en verkoop onroerend goed
 • Huur onroerend goed
 • Contracten
 • Giften
 • Erfenissen, testamenten en levenstestamenten
 • Onbekwaam verklaring, voogdij, curatele
 • Consumentenrecht
 • Representatie en Volmachten