Aanpassing Spaans wetboek van strafrecht

De laatste versie van het Spaanse wetboek van Strafrecht, de Código Penal, dateert van 1995. In de loop der jaren zijn diverse aanpassingen gepleegd. Op 22 december 2010 wordt een belangrijke serie nieuwe aanpassingen van kracht. Interessante nieuwe ontwikkelingen zijn o.a.:

  • Rechtspersonen zijn voortaan strafrechtelijk vervolgbaar
  • Bedrijven zijn verantwoordelijk voor crimineel gedrag van hun werknemers. Het bedrijf moet kunnen aantonen dat zij een beleid voeren dat criminineel gedrag van werknemers voorkomt.
  • Hogere straffen voor corruptie, omkoping, belastingfraude, bouwdelicten en milieudelicten
  • Het benaderen van minderjarigen via internet etc. voor sexuele doeleinden wordt strafbaar
  • Buitenlanders zonder verblijfsvergunning (no residentes), óók Europeanen, met een veroordeling tot gevangenisstraf tot 6 jaar, worden uitgezet. Tevens worden alle procedures voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning afgebroken en wordt de toegang tot Spanje ontzegd voor een periode van 5 tot 10 jaar.
  • Ruimere mogelijkheden voor het inbeslagname van voertuigen waarmee een verkeersdelict is gepleegd. Verkeersdelicten zijn o.a.: overschrijding van de maximum snelheid met 60 km/h binnen de bebouwde kom en 80 km/h buiten de bebouwde kom, rijden onder invloed van drank of drugs, roekeloos rijgedrag, rijden zonder rijbewijs of bij verlies van alle punten